Mindennapi árnyaink

megosztotta: PorcelánszívAz érzelemdús lelkivilágban az öröm és a fájdalom egyaránt erős formát ölt.
Kortárs versválogatásunk a nehézségeket, és a mindennapi súlyok cipelését emeli lírai szintre.
Albert Zsolt
Elfelejtettem


volna, de megint szembejött,
piszkos arcú nincstelen szerda délután.
Léptei alatt nyári utcapor,
szatyraiban múlt lötyög, pár liter jövő,
száz hónap nadrágján zsíros hajnalok.
Száradt ráncaiban szürke ősz,
fák hajában szűrt tavasz,
szemeiben meztelen vitorláshalak.
Kint töltött éjszakán így húztak el nyarak
utakon egymás után piszkos légkörön.
Forgalom ordított virrasztó bokrok mögött
most aludttejben fürdik a cirózisos nap.
Idő megáll ahogy állnak utcabútorok
eltaposott a város mint kormos csikknyomot.
Nagy Ilona
Hull a csillag...


Jaj, mi legyen, ha szürkét szőtt az este
és széjjelfolyik hideg vállakon,
ahol már senki semmit se keresne,
csak árnyak lépnek át az árnyakon,

hol szétfeszül a csend ezernyi hangban,
s koromba hull az esti „élnikék”,
és vágyfullasztó-sóhajokba haltan
csak semmiket visz messzi, messzi, szét,

és hull a csillag, hull az égi pernye,
s a nincstelenség-fonta vágyruhát
fojtja rád, s ezt a „senkisemfelelte-
kérdésekbe” hamvadó éjszakát.
Márkus László
Révületben ringatózva


nem vesszük észre
hogy herdáljuk időnket
hogy vágyálmokat kergetünk
hogy pökhendi módon
száműzünk szeretetet és szerelmet
miközben azzal vagyunk elfoglalva
hogy eltagadjuk félelmeinket
hogy hazugság legtöbb mondatunk
hogy szégyelljük könnyeinket
mi veszteségeink láttán gyöngyözik
önsajnálatba burkolva lelkünket
hogy számolunk el e földi léttel
hogy nézhetünk unokáink szemébe
hogy építünk boldogabb otthont és hazát
melyben kézen fogva jár értelem és érzelem
beidegződéseink fogságából kitörni úgy tudunk
hogyha eldobjuk álarcunkat
hogyha megvalósítjuk álmunkat
hogyha felemeljük hangunkat
mindenkor egy élhetőbb világért
miért nem merünk új utakra lépni
sérült egónkat lelkünkből kitépni
révületben ringatózva telnek napjaink


Barna Júlia
hangulatok 2.


az élet jól begyakorolt salto mortale
dobpergés között sikoltó üzenet:
figyelj rám!
naponkénti mutatványra kényszeríted
az egyre lomhább fáradt testet
a túlélés esélye minden nap csökken
míg egyszer a láncra fűzött
mozdulatok közül
az egyik kiszakad –
taps helyett pillanatnyi döbbenet
de holnap már
más mutatványoknak tapsol
a világ elfelejt
Bakos Erika
felidézve


néma gyötrelem
felidézett évek
fájdalmas hiányok
veled-nincs élet
szúrtak a tüskék
erősen a húsba
kongott az üresség
a kiszáradt kútba
különös magányok
egy tóparti stégen
versek és sirámok
könnyek a szélben
tavasz van virágzás
kielégült álom
hol a szerelem
még repülni vágyom
Arany-Tóth Katalin
Az ember…


Az ember naivan mindig arra vágyik,
hogy a holnap majd messze űzi bánatát.
Hajnal-harmatra vetülő, kusza fények
árnyékában múlnak el a fáradt évek,
és oly ritkán halljuk a szeretet szavát.

Bús fátylat bontunk a meghitt ébredésből,
s míg karjába zár a hajléktalan magány,
remények mélyén lapuló Isten-hitünk
imáiban kegyes feloldozást kérünk –
csak ne remegjen úgy szívünkben a hiány!

Valamit mindig várunk, vagy elmulasztunk,
szüntelen keresve tévedésünk okát.
Hallgatjuk és siratjuk a hűvös csöndet,
szemünkben messzi mereng egy égi könnycsepp,
hogy egy sóhajjal csodákba emeljen át.Bánfai Zsolt


Úgy gurulnak előttem az elhasznált évek
mint gesztenyék játszó gyermek előtt
s velük hűlnek a foszló, színes álmok,
születnek és törpülnek a valóságok –
ráncok fáznak meredten kemény tükör előtt
az elpergő időt siratva szőnek át, mint
hajdan színes álomparkban ottfeledett fák tövén
a moha – ahogy ágat, vesszőt, indát, mindent benőtt –
hálózzák vénülő szívem évek, erek, emlékek, dalok,
s néha-néha még azt álmodom, hogy
kertemből kinőtt évszázados diófa vagyok,
mely éjszakánként még felmered a néma égboltra,
s dicső élet vágyát álmodja le róla.

Roppanó faágakon csüng a szédült éjszaka,
régi szerelmek, bársonyléptű érzelmek búja fáj,
kabátomban doboló szívem vad ritmusokra jár
s holdfény ízű létem ereimben még mohón élem
de a nedves-fényes, nyirkos este
álmomban már reá szállt a levelekre;
küszöbökre száradt sóhaj már a táj
s ahogy szép szívem dobszavát hallgatom
az emlékek vonulása sajog,
és fáj, és fázom, és élek... még nagyon.


Bakkné Szentesi Csilla
Rongyos élet


Az életemen nincsen folt,
ha cérna szakadt, tűm nem volt.
Kikandikál a réseken
az értelmetlen félelem,
hogy tovább hasad s nem lesz ész
eltüntetni mi hibás rész,
és végig totál zavartan
viaskodom majd magammal.
De Isten néhány öltéssel
megtoldhatja pár lépéssel,
és hagyja addig szaladjon,
ameddig kell még haladnom.
Ha megtorpannék szárnyat ad,
hogy teljesítse vágyamat.
Addig se legyen lakatlan,
hisz rongyosan sem tagadtam.
Gősi Vali
Arany az emlék


Még csorog a gyász a szívemen,
de arany az emlék, mint a méz,
megédesült a szenvedés,
a gyötrelem szelíd-fehér.

Még billen a könny az arcomon,
csillaggá lényegül, elpihen,
enged a szorítás, s a bánatom
valami szép csönd kíséri el.

Még itt lapít a fájdalom,
de úgy szelídül a pillanat,
mint érdes kéz alatt a kés,
ha lágy kenyéren áthalad.
Cs. Nagy László
Éjszaka


A sötét a nappal nyelvébe harap,
és égre jajdulnak a csillagok.
Alatta mint sebein elvérző vad,
a forgásban kifáradt föld forog.


Az éj ablakán sárga kilincs a hold,
sötét szemét nyitogatja halkan.
A lusta csend kormos felhőkig hajolt,
és suta árnyéka mozdulatlan.


Az égen szerteszórt csillag-szilánkok,
óvatos, nesztelen lép az Isten.
Hozzád közel, de tőled messze állok,
nincs aki jövőmön átsegítsen.
Képforrások


0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése