Sorok mögött a szeretet

megosztotta: PorcelánszívVersválogatásunkban szívszorító, kedves vagy épp derűs sorokból rajzolódik ki az édesanyák alakja. Kortársaink ma előttük tisztelegnek.
Hajnal Éva
édesanyám 


riadt madár a délután
ágyadon nesztelenség gyűrődései
pillantásod fénytelen árva tengerében
már nem találom önmagam
két világ határán elhaló hangfoszlányaid
csipkét vernek virágaimra
szavaim
áttetsző ráncaidban jelenvalónak kutatnak utat
halványul a ma ösvénye
kezedben már az én erőm
félelmeid feszülten suttogják
egyre sűrűbb a sötét
indulok
mert muszáj menni
lépésenként még visszanézek
ágyad lebegő léghajó
türelem partjain inog
öreg kezed ezerszer visszaint
még most is te féltesz
B. Tomos Hajnal
Örökség
(anyámnak)


Kezedből kihúnyt
az érintés melege
és szavad kenyere
földdé morzsálódott –

de egyszer átadtad nekem
szíved dobbanását :
ereim rugalmas körei
még visszhangozzák.

Gősi Vali
Emlék


Ott ült végül az öreg karosszékben,
a főzőkanál tánca már hiába várta.
Nem mosolygott, és alig beszélt,
csak néha bírta szóra fájó térdkopása.
Fényvirágot őriz az a régi váza.

Harcos Katalin
Legelső ölelés
(A születés misztériuma, Édesanyám emlékére)


Meleg vesz körül, halvány derengés.
Beszűrődnek a kinti neszek.
Da-dam, da-dam… a halk dübörgés
belek lusta zubogásával kevereg.
Léptek ringatnak, az ő hangja mesél,
énekel… most mégis riadtan remegek.
Sötétség, szorítás… torkomban ijedtség
lüktet, nem értem mi történhetett.

Tenyered érzem, még lágyan simogat…
de görcsbe rándulok; szorulnak a falak,
váratlanul egy taszítás előre lök, majd
a félelem hulláma lelkembe csap.
Da-dam da-dam szaporán dobban
majd a szorítás enged, – csend ül mindenen…
testem szorosan testedbe ékelődve,
mégis csitul a bénító félelem.

Ujjam számba talál, nagyokat nyelek,
ismét béke van, a régi, megszokott.
Szívem kihagy… megint görcsökben rettegek;
a da-dam da-dam vad ritmusára vágtatok.
Űzött dobbanásaiba jajok keverednek,
amíg szűk alagutadban haladok.
Meglódul a világ, kifelé nyomakszik minden,
magával sodor, elragad áradatod.

Percnyi nyugalom, majd újabb lökés.
Sötétség és fény váltakozása.
Derengés, jajgatás, újabb nyögés,
fejemen két kéz satu-szorítása…
s a fényözön fájón szemembe váj.
Görcs, tolás … véres testedből kiszakadok.
Mellkasomba szúró fájdalom hasít;
fuldoklón sírok, levegő után kapkodok.

Vízben forgatnak, puha melegre fekszem;
da-dam da-dam, az ismert hang zenél…
megnyugtatón, megbékélt  ütemre ver,
míg rám simul az a két meleg tenyér.
– Megjöttél kincsem – szólsz közelebbről, mint máskor.
Minden félelmes és ijesztő véget ér,
nyugalom önt el… mosolyod halványan felvilágol,
mert itt vagy Te… ölelsz, s hangod megint mesél.
Gősi Vali
Nem sejtettem


Ültünk az estben, mély, sűrű csendben
búcsúzott éppen lopva a nyár.
Szelíden kutató szemmel nézett
hosszan az égre, s vissza rám anyám.

Két kezét szorosan az ölébe zárta,
és átmelegített a gondolat:
megpihent végre, végre, a drága…!
Micsoda ritka, boldog pillanat…!

De mintha valamit titkolt volna:
a fájdalom-gyötört ujjakat talán,
vagy a bánat-mély barázdákat

görcsös kézfején, homlokán…?
Még nem sejtettem: csillagfény járta
halálos táncát a szembogarán.
 Zagyi G. Ilona
Élő hárfa


Játszik a szél, játszik.
Tüskés, élő hárfa
a gyászom vigasza,
anyám rózsafája.
Csupa rügy és hajtás
minden egyes ága.
Reszkető levelén
a lét mosolygása,
viaszzölden csillan
a szomorúságra.

Csak szelíden, halkan,
mert a szívem árva.
Játszik a szél, játszik,
velem sír, úgy játssza.
Nincs már édesanyám,
nincs már e világba.
Játszd el! Vidd el messze,
bízd rá a madárra!
Szívben élő emlék,
minden szál rózsája.
Harcos Katalin
Anya, megint velem…


Ma mellettem vagy. Érezlek újra.
Jó volna ismét öledbe bújva
inni a szógyöngyöt ajkaidról…
de túlvilág harsonája fújja
dalait, elhamvadt napjainkról.

Ma szívemben itt érezlek megint.
Szemed szemembe csillogva tekint,
bíztat, fedd és óvón megvigasztal…
bágyadt mosollyal végül búcsút int,
majd magamra hagysz, bár szóm marasztal.

Ma bánatomba öröm fonódik.
Kurta álom ringat kakasszóig,
s elém vetül a régmúlt rejtelem…
mosolyodban könnyem feloldódik,
mert szívemben élsz, lásd, itt vagy velem!
Gősi Vali
Nagyanyó
– Kendőbe zárva –


Nagyanyónak
nem számított a fagy, a hó,
sem az embert-próbáló meleg,
számára nem létezett az időjárásnak
semmilyen komisz fintora,
nem volt ok arra soha, hogy esténként
elmaradjon a folyton krumpliból
készült, mégis páratlan ízekkel áldott,
paradicsomi vacsora.

Hol aludttejjel,
hol maga-köpülte, aranyló vajjal
kínálta este, a maradék krumplit
másnapig hajában érlelte,
hozzá ebédre a padláson rejtőző
sonkát  épp csak hártyányira 
meg-megnyeste, míg a kíváncsi
gyerekhad tolongott körötte,
és a mennyei étket sóvár szemekkel
várta-leste...

Aztán
egy borongós, csöndes téli este
 a maradék sült-krumplit nagyanyó
épp a vajlingba tette – valami
metsző fájdalom hirtelen leteperte,
és végleg elpihent megfáradt,
drága teste.
Emlékét szívemben őrzöm
már mindörökre,
a szent időtlenség
kendőjébe kötve.
Zagyi G. Ilona
Ne várjon hiába


Az ablaknál üldögélt,
kezét ölébe ejtette.
Fájó, dagadt ujjait
kötényébe rejtette.

Messze járt a gondolata
tekintete távolba révedt,
"el kell, hogy jöjjenek..."
oly rég látta őket.

Nincs harag szívében,
csak aggódó szeretet.
Becses emlékei színezik
a már fakuló életet.

Anyák napja van ma,
ilyenkor mindig jönnek.
Türelmetlenül számolja a
lassan vánszorgó percet.

"Hozd el őket, Istenem!"
suttogja, s halkul imája...
a kaput nézi reménykedőn,
hogy nem vár hiába.

Bakkné Szentesi Csilla
Az én anyám


Az én anyám virág volt a réten.
Szellő simította minden hajnalon.
Harmatban fürdött az illatos szélben.
Nap ölén nőtt fel, attól ragyogott.

Az én anyám virág volt a réten.
Bársonyos szirmán élet zümmögött.
Szivárványból szőtt színeket az éjnek,
a csillagfényben némán tündökölt.

Az én anyám nem vágyott rózsa lenni.
Szebb volt annál, mert ő volt az anyám.
Nem csábította más vidék, más élet,
bár örökké égett benne a honvágy.

Az én anyám virág volt a réten.
Most is ott él a kéklő ég alatt.
Szirmait már nem bontja ki a rétnek,
de minden virágnak ő az illata.Márkus László
Anyák napi apeva-csokor


Egy
csokor
orgona
idézi most
drága anyámat

Ez
kedvenc
virága,
lila-fehér
csokorba szedve.

Most
felhők
széléről
kacsint le rám,
gyarló fiára.

Két
keze
kecsesen
hint új áldást,
deres fejemre.

Vár
reám.
Tudja jól,
hozzá visz majd
kanyargós utam.

Gősi Vali
Újjászülettél
– anyámhoz –


és elhozott az illatos tavasz
fény-szirmokból fonta a hajad
titok voltál pompa ragyogás
arany színben égő tűzzománc
csak néztem a fényt
hosszan elmerengve
míg újjászülettél
a tenyeremben

B. Tomos Hajnal
Visszaforgatás
(anyámat idéző)


Egy tétova mozdulatból,
mellyel hajadat igazítod
és nyers rügy-illatból
állsz össze most
egy szóra,
melyre nem jutott soha perc,
se óra,
hogy kibukhasson ajkamon,
mint egyetlen valóság sellő-feje
az örvénylő hordalékból –

aztán csak elsodort mellőlem
a tengerszemű Tovább.


Képforrások:

1 megjegyzés:

  1. Köszönöm a szép, igazi ünneppé varázsolt közlést, azt külön is, hogy együtt ünnepelhettünk ezen a különleges napon.

    VálaszTörlés