Varga Lilla: A róka és a darumadár

megosztotta: Porcelánszív

Shizukamon no nikki

Ez az elbeszélés, egy szerelem története. Jegyzi Shizukamon az Ishio szentélyből."Ha nem lettem volna szemtanúja az itt megjelenített férfi és nő odaadásának, nem tudnám miként visszaadni a történetet, mivel úgy vélem képzeletem nem elég színes hozzá.
Szeretem nézni éjjelenként a holdfényben kirajzolódó juharfákat. Úgy kezdődött az az este is, mint mindegyik. Apró szobám ablaka, a gondosan rendbe tartott kertre néz. Az erdő közvetlen szomszédunk. A fővárosból kiszorult szentélyünk, mely az ősi vallást hirdeti, nem választja el szerény lakunkat a fáktól, és a már vad természettől. Se bambusz se kőfal nem határol, csupán a rendbe tartott füvet felváltó vadul burjánzó növényzet jelent némi választóvonalat, és persze a szentély őrzői[1], a két kő oroszlánkutya. Már az erdő vadregényes homályába veszik a kőlámpásokkal kirakott keskeny, vadcsapásszerű szandó.[2] A torii kapuhoz[3] vezető kőlépcsők majdhogynem jelzésértékkel lejtenek csupán, épphogy megtörve a föld természetes hullámát. Mintha az első kannusi[4] a hegy istenéhez olyan közel akart volna kerülni, hogy a szentélyt amennyire lehet a természetbe akarta volna olvasztani. Na de némiképp elkalandoztam a történettől. Bár a naplóírás talán megenged némi csapongó írásmodort.
Szokásomhoz híven figyeltem akkor is a kertben magasodó, öreg juharfát. Legalsó ágán azonban azon az este ült valaki. Egy fiatal lány. Egyszerű, hófehér pamut kimonója szinte világított a sötétben, meztelen lábát a mélységbe lógatva ült, miközben hosszú, fekete haját fésülte ujjaival szórakozottan. Az erdő felé nézett, a szélben néha megnyikordultak a fák törzsei, mintha ezt hallgatta volna figyelmesen. Ami még annál is furcsábbnak tetszett , hogy a juharfán ült, az a homlokán látható téglalapszerű, piros folt volt. Úgy éreztem, nem emberi lény, akit látok.
Másnap éjjel ugyancsak ott ült a lány a fán, azonban mintha halkan beszélt volna valakihez. Közelebb osontam az ablakhoz, és a fa tövében, egészen árnyékba húzódva megpillantottam egy rókát. Hófehér bundája volt, ahogy kibújt a telihold a felhők mögül, szinte ragyogott. Két lábra emelkedett, de úgy éreztem nem elkapni vagy bántani akarja a lányt, hanem inkább mintha vágyakozva el akarná érni, meg akarná érinteni.
- Menj el! Értsd meg, várok valakire. Nem mehetek le hozzád, mert…
A lány hangja beleveszett a feltámadó szél hangjába. Aznap éjjel álmot láttam.
- Így már jobb? – kérdezte a férfi csöndesen, és megsimogatta a daru hosszú, törékeny nyakát. – Bekötöztem, de pár nap kell még, míg begyógyul a lábad.
A madár békésen elszunnyadt, fejét a férfi ölében nyugtatva. Reggelre azonban a férfi eltűnt, a madár sebzett lábával próbált felállni, szárnyával esetlenül verdesve kereste a férfit, síró hangjára azonban nem érkezett válasz.

Felismertem a szentélyünk kertjét, a juharfát, a kőlámpásokat, a halkan csobogó patakot. A férfi képmása ma már a szomszéd szobában figyeli életünket kicsit szigorúan, mégis kedvesen, a füstölők árnyékából. Ő volt az, Saichó, első papja a szentélyünknek, száz éves történet kering róla.
Mikor felébredtem, még sötét volt, a hold azonban és a csillagok már eltűntek az égről. A fán még mindig ott ült a lány, a rókát azonban sehol nem láttam.
Napok teltek el, mikor újabb álmot láttam.

A lány bolyongott az erdő mélyén, a piros jelről a homlokán rögtön megismertem. A róka a fák között megbújva figyelte, de a lány nemsokára észrevette, hogy követik.
- Ki van ott? – Vékony hangja megremegett.
A róka tétovázva előbújt.
- Megint te vagy? Ne! Ne gyere közelebb, kérlek!
A róka megdermedt, nem lépett közelebb a lányhoz.
- Bocsáss meg, de még találkoznom kell valakivel. És ha bárki más megérint rajta kívül, akkor azt hiszem, minden reményem elveszik, hogy újra láthassam.
A róka elfordította a fejét, majd a lány szemébe nézett. Kinyitotta pofáját, és mély, rekedtes hangon megszólalt.
- Akit keresel, már nem találod meg. Így lassan elenyészt a bánat, és…
- Nem tudhatod. Nem tudhatod! - A lány felsírt, majd hátat fordítva a rókának a fák közé rohant. A róka világító kék szemében mintha könny csillant volna.

A róka nem jelent meg a következő napokban, a lány egyre haloványabbnak és törékenynek tetszett az ágon ülve. Körülötte lassan egészen vörösbe váltottak a juharlevelek, egy-egy feltámadó szélvihar levélforgatagba temette alakját. Minden este figyeltem, ő pedig minden este csak várakozott. Valahogy éreztem, hogy nemsokára eltűnik, felemészti a hiábavaló várakozás. Egyszer aztán, mikor a hold újra teli alakot öltött, egy férfi lépett ki az erdő fái közül, és állt a lány juharfája elé. Elakadt lélegzettel, majdnem felpattantam az ablak mellől. Saichó volt az, mintha a szomszéd szoba apró festménye életre kelt volna.
- Rám vártál? – kérdezte a férfi meleg hangon.
A lány boldogan felnevetett, és olyan könnyedén ugrott le az ágról, hogy talpai alatt a levelek szinte meg sem roppantak.
- Rád vártam. Olyan soká vártam.
A férfi kitárta a karját, a lány szorosan hozzásimult, arcán boldog mosoly játszott. A férfi a lány hajába temette az arcát, válla azonban meg-megrázkódott. A jelenet egy sóhajtás erejéig tartott. A következő pillanatban a lány alakja átváltozott, helyén egy kecses darumadár rikoltott fel, szárnya kettőt hármat verdeset, majd köddé vált. A férfi már az üres levegőt ölelve térdre esett. Ember alakja lassan olvadt le róla, átadva helyét a hófehér rókának.
- Bocsáss meg! – suttogta ember hangján. – Bocsáss meg!
Hosszú percekig ült még ott, a juharfa tövében, majd árnyakba bújva elnyelte őt az erdő fáinak sötétje.”

- Na, itt a vége, fuss el véle. Ez volt nagyanyád kedvenc meséje. Annyiszor elmondta nekem lefekvés előtt, hogy folyton darvakkal meg rókákkal álmodtam. De most már neked is aludnod kell Yuki.
 - De ez nem is mesekönyv.
- Azt hiszem, egy kicsit talán mégis az.
- De…
- Semmi de. Aludj kincsem. Holnap van a kulturális fesztivál, korán kell kelned. Jó éjt!
Anya megpuszilt, ahogy mindig, leoltotta a lámpát, halkan behúzta az ajtót. Egyedül, a sötétben a plafon árnyékaiban láttam a rókát, láttam a madarat. Velük álmodtam én is, még sokáig.


[1] komainu
[2] Szentélyhez vezető út
[3] shinto kapu
[4] kami mester, a shinto szentély papja
Illusztráció
Grafika: Varga Zoltán
Beautiful Wallpapers Of Nature For Desktop Free Download
http://www.guibingzhuche.com/WDF-1325252.html

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése